Sipos László - Makovecz Imre munkássága Makón

 

Makovecz Imre művei, tervei időrendben:

 

1963 Berhida, vendéglő: 1964-re készült el. A berhidai étterem Makovecz első autentikus munkája, szoros kapcsolat Steiner Goetheanumához. A házat mintha a belsejéből induló erők formálnák. A részletformák szinte megszemélyesítik a statikai erőket. Makovecz konkáv formát ad a ház főhomlokzatának.

1964 Velence, Cápa vendéglő: Az épület a Velencei-tó mellett elhaladó országút oldalán húzódó földpartba épült. kilátással a tóra. A kötött lösztalajban sávalapozáson kisméretű téglából épültek az épület falai. A Cápa étterem a magyar paraszti építészet, az organikus építészet és magyar népi építészet megújulása is érződik benne.

1964 Szekszárd, Sió Csárda: A Sió Csárda a szekszárdi Erdőhegy tövében, a Sió közelében épült a 6-os számú út mellé. Rendkívül előnyös táji és forgalmi adottságokkal rendelkezik. A szerkezete és a megoldások nagyjából olyanok mint, a velencei vendéglőnek.

1964 Balatonfüred, vendéglő: a Balaton közelében, a régi halászkert helyén épült. Az éttermi tömb vasbeton pilléreken vasbeton födémszerkezettel, palafedéssel készült.

1965 Balatonszepezd, Szövosz üdülő: Az épületnek profilja és arca is van, egy irányba fordulnak,  tömegük az egymásba átnyúló falakkal úgy kapcsolódik, hogy egymástól vizuálisan és szerkezetileg elválaszthatatlanok.

1966 Tatabánya, Csákányosi csárda: A csárda a Budapest-Bécs országút mellett, a csákányosi puszta bejáratánál épült, a környéken beszerezhető anyagokból. A csárda sajnos 1979-80 telén leégett.

1968 Szeged, Halászcsárda, az E-5-ös út melletti halászcsárda.

1969 Gyulavár, Gyulavári vendéglő: Új korszakot nyit Makovecz pályáján a gyulavári vendéglő terve. Szerkezete szinte szemléltetése az organikus tartóváz metamorfózisának.

1972 Sárospatak, áruház, művelődési ház, Borostyán szálló. A Művelődési  ház 1983-ra készült el.

1973 Szentendre, vendéglő: 1976-ra fejezték be.

1975 Budapest, Farkasréti ravatalozó: A meglévő épületet a harmincas évek elején építették. A jobb oldali szárnyat, a templomot a II. világháborúban bombázták le. A középső öt helyiségből álló épületrészt alakították át tágasabbra. Az épület külsején nem változott semmi. Az egyik ravatalozó belsejét az ember mellkasának belsejéhez hasonlóvá alakították. A bordák keményfából készültek. A halott a szív helyén fekszik. 1977-ben készült el.

1977 Visegrád, szállásépületek

1977 Budapest, Kis-hárs-hegyi kilátó: vasból és fából készült, 6 méter magas, váza egy lebetonozott vascső, csigalépcsőt alakítottak ki rajta. 2006-ban lezárták, 2008-ban pedig felújították. 2012 óta a tervezője nevét viseli (Makovecz kilátó).

1978 Visegrád, Mogyoró-hegy kemping: A visegrádi kirándulótábor a Nagyvillám lábánál épült. A fogadóépület és a hozzá tartozó lakás hajlított, ragasztot faszerkezettel készült.

1979 Dobogókő, síház: A fő alkotóelem itt is természetesen a fa.

1980 Visegrád, Mogyoró-hegy, Mócsai-tanya: különleges megoldás, külső ágas fákkal alátámasztott nyitott tetős tanya.

1980 Visegrád, Mogyoró-hegy, vendéglő-étterem

1980 Sárospatak, Rákóczi úti lakóegyüttes. A lakóháztömb 1987-1988-ra épült fel.

1981 Zalaszentlászló, faluház: Az egyutcás falu főutcájának öblösödésével létrejött tér a faluház helyén álló épületek  átépítésével, és az épületek közötti üres tér lefedésével jött létre. A teret a helyszínen meglévő élőfák és a tornácszerű lefedést alátámasztó ágasfák veszik körül. Az épületben könyvtár, klubszobák, söröző és vendégszobák találhatók. Az építés a körzetesítés miatt a fejlesztés lehetőségétől megfosztott falunak a fennmaradás és a fejlődés reményét jelentette.

1981 Vác, ravatalozó: a tervezés 1984-ig tartott, de nem valósult meg a tervekből semmi.

1982 Visegrád, üzletház-üzletsor, kávéházzal, vendéglővel: a későbbi Duna-parti beépítési terv nyitó épülete lett volna, a 90-es évek végén leégett.

1982 Jászkisér, kultúrház: a meglévő épület kibővítésével készült úgy, hogy a nagyterem a régi épület mellé került, s a hosszanti végfal megemelésével alakult ki középen az új tetőszerkezetet alátámasztó, íves nyílásokkal áttört fal.

1983 Budapest, Római katolikus templom: sajnos nem épült meg.

1983 Jászapáti, kultúrház-művelődési ház

1983 Budapest, Rózsadomb, Gubcsi-ház: hármas kupolás elrendezésű családi ház.

1983 Budapest, Pesthidegkút, Richter-ház: a kupolából kivágott délre néző gömbcikkely található. Az üvegezett megnyitás a ház passzív napenergia-hasznosítását segíti elő. A minimális lehűlőfelülettel rendelkező épület esetében ez a megoldás jelentős fűtési megtakarítást eredményez. Ez és az előző családi ház volt, amelyek többször szerepeltek a nemzetközi építészeti sajtóban.

1984 Visegrád, Mogyoróhegy, erdei művelődési ház: a ház alapfunkciója az, hogy a kirándulóközpontba érkező emberek tudatosan kapcsolatba kerülhessenek a természettel. Maga az épület dombház, mintha kiemelkedne a föld alól.

1985 Dunakeszi, Kovács-ház: az alaprajzon végigvonuló oszlopsor a kertben álló, élő diófát is magába foglalja.

1985 Bak, faluház: Az épület az első világháborús hősi emlékmű mögé került. Az épület formájában eltávolíthatatlanul letelepedett a turulmadár. Az épületre jellemző a tollas deszkafedés.

1985 Visegrád, gimnázium tornaterme

1985-1987 Szigetvár, Vigadó: 1987-ben pénzhiány miatt abbahagyták, majd 1994-ben is, végül most fejezték be 2013-ban véglegesen.

1986 Göd, Dóczy-ház: Dóczy Ödön hétvégi háza.

1986 Kakasd, faluház: A székely torony mögött látszik a falu régi sváb temploma, amelynek tornya az új torony mintájául szolgált.

1986-1987 Siófok, evangélikus templom: Jellemző rá a középkori norvég fatemplomok szerkezetét idéző részletek és a faburkolatú kupola. A templom faanyaga és a berendezés a finnországi Oulu, Siófok testvérvárosának ajándéka. A templom 1990-re készült el.

1987 Neszmély, általános iskola

1987-1988 Paks Római katolikus templom (Szentlélek templom) Az épült egy ősi jel térbeli megfogalmazása. Ez a jel (S) a magyar népművészet alapjele. Végülis a jel térbeli változatát építették meg. Az alaprajz két szimmetrikus helyzetű S jelből áll. A tengely kelet-nyugati irányú. A két jel noha egybevágó, ellentétes helyzeténél fogva a világosság-sötétség, férfi-nő, nap-hold, valójában jang-jin dinamikus egyensúlyban álló ellentétét jelenti. Ezért hordoz a torony holdat és napot, ezért áll az egyik oldalon sötétség, a másikon a világosság angyala. A templom egyébként 1991-re készült el.

1988 Visegrád, Duna-parti beépítés

1988 Sárospatak, Árpád Vezér Gimnázium, 1993-ra készült el. A tanári karral készítette el az alaprajzot. Egy többfunkciós aula készült el, ahol lehet ünnepséget tartani, sportolni, tehát egyben Sárospatak sportcsarnokaként is épült meg.

1989 Überlingen, Naturala üzletház

1989 Solymár, Waldorf-óvoda és iskola

1990-1991, 1997 Temesvár, református templom: 2008-ban készült el.

1990-1991 Magyar pavilon: Makovecz Imre fő műve az 1992-es sevillai világkiállítás magyar pavilonja. Máig száznál több különböző funkciójú, jellegzetes stílusjegyeket hordozó épület jelzi munkásságának eredményét. A hagyományos alapanyagok, s főleg a fa felhasználásával készült épületeknek hagyományőrző hatása van, így a fát nem díszítőelemként, hanem szerkezetként használja. Szerinte az épületnek úgy kell kinéznie, mintha az alja a földből nőtt volna ki és a teteje pedig az égből ereszkedett volna alá. Építészete organikus, mivel szándéka az, hogy egylényegűvé váljon az épület a környezettel, szervesen illeszkedjen a tájba.

1990-1993 Budapest, Gazdagrét, Római katolikus templom: végül nem épült meg.

1991 Lendva, színház: Erről is készült részletes tervezet, amelyen jól látszik a színház mellett meglévő régi iskolaépülettel és az új lakóházzal szárnyépületek közbeiktatásával történő egyesítése. Többször küszködtek pénzügyi gondokkal, egyszer le is állt az építkezés de 2004-re befejezték.

1992 Budapest, Literáty Nagy-ház (családi ház)

1992 Dugny, gimnázium: ez egy nagyszerű, első díjas, de ugyanakkor meg nem valósított tervezet volt.

1992 Üllő, az Állatorvos-tudományi Egyetem új központi épületegyüttese.

1992-1993 Budapest, Gellért-hegy, Pálos kolostor: sajnos ez sem épülhetett meg.

1993 Mátészalka, Pénzes-ház

1993 Szigetszentmárton, Pollok-ház

1993 Csenger, Görög-katolikus templom 2000-ben lett kész.

1993-1995 Eger, Sportuszoda (versenyuszoda): Különböző politikai nézeteltérések, problémák merültek fel az építtetés során, de 2000-ben átadták. Nagyon nagy látványosság a torony, a születendő új városközpont jelképe.

1994 Budapest, Világkiállítás, Pavilon-tervek: sajnos nem épült meg

1994-1997 Kolozsvár, Református templom és zarándokszállás: A templomot 1999-ben kezdték el építeni, 2001 végéig a tornyok szerkezete és az épület lefedése elkészült. A zarándokszállásra ugyanebben az időben még nem volt semmilyen fedezet, de jelenleg most folyamatban van.

1994-1996 Piliscsaba, Egyetemi templom: Pázmány Péter Katolikus Egyetem temploma, sajnálatos módon nem épült meg.

1994 Dunaszerdahely, templom, főtér rendezése 2002-ben valósult meg.

1994 Budapest, Kecske utcai irodaház: Az ismétlődő költözési kényszerek miatt a Makona Egyesüléshez tartozó tervezőirodák a bontás alatt lévő Óbuda-újlakon vettek építési telket, és a területen az elsők között fogtak építkezésbe.

1995 Százhalombatta, Római katolikus templom: 1996 és 1998 között építették meg. Ez a templom szintén "dombokból" áll.  Maga a templom is félgömbkupola, amelyet oldalt kb. három és fél méter magasságig falak tartanak és a falakat oldalt föld borítja. Tehát úgy néz ki, mintha a föld alól bújt volna ki egy kupola. Ez kimondottan dombház, amely karéjszerűen vesz körül egy belső udvart, amely úgy működik mint, egy napcsapda, tehát a domb belseje tele van napfénnyel. Ehhez kapcsolódik egy másik domb, amely alatt gyülekezeti terem van, bimbószerű oszlopfejek sora veszi körül ezt a termet, amely felett ugyancsak félgömbkupola van.  Ebbe a belső, dombocskák által körülzárt területbe egy kapun lehet bemenni és ezen a belső udvaron keresztül oldalt is be lehet jutni a templomba, nemcsak a főbejáraton keresztül. A főbejárat felől, a félgömbkupola előtt van a torony, amelyen a kereszténység jele, a kereszt látható egy kicsi, bimbózó  toronysisak tetején.    

1995 Budapest, Pasapark: tanulmányterv a pasaréti honvédségi területen létesítendő Nemzeti Lovardáról és kereskedelmi, kulturális és sportegyesületről.

1995 Budapest, Emlékmű

1995.1996 Vargyas, Református templom: 2005-ben adták át.

1995-1997 Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Auditorium Maximum (Stephaneum): 2001-ben készült el. Új dimenziót hoz a térbe és ez nem az idő. A kupolákat tartó falak nem függőlegesek. Dőlnek, egymással szembe, vagy a függőleges felé éppen emelkednének. Minden kupolának van egy sajátos akusztikája. Ha a kupola szélére állok és beszélek, akkor a kupola másik szélén hallják jól a hangot. Ha eldöntöm a kupolát, akkor ez az effektus megváltozik és közelít a színházihoz, ahol a hang terjedése irányított. Azzal, hogy a két kupola ferdén van beépítve, az irányított hangterjedést biztosítom.  Az építész egyik legfontosabb eleme a statika! Az oszlop belül üres, lépcső van benne, le-föl lehet járni. Színházteremként is működik, valamint a kiselőadókat, az egyetem teljes adminisztrációját, és egy diákklubot.

 

1996 Makó, Hagymaház: Funkcionálisan majdnem azonos a lendvai színházzal, a nagyságrendje is egyezik. A ház pozíciója azonban más a városon belül. Makón megmarad a csatlakozása a mellette álló iskolához és a másik vége egy belső térre néz. A hátsó kis térre néző homlokzatnál is van egy szabadtéri színpad, mint Lendván. Előtte egy szép kis tér akácfákkal ezt a folyamatot kell továbbvinni. 1998-ra készült el.

1997 Sepsiszentgyörgy, ravatalozó: 2005-ben adták át.

1998-2000 Eger, uszoda

1999 Pethőhenye, Római katolikus templom

2000 Makó, Erdei János Sportcsarnok: A Hagymaház után ez a Mester második munkája itt Makón, amely 2001-ben készült el.

2000 Makó, József Attila Gimnázium épületének rekonstrukciója: főgimnázium épületét is megújították 2000-ben kezdték és ez is 2001-re készült el a sportcsarnokkal párhuzamosan.

2001 Csíkszereda, Római katolikus templom: 2003-ban adták át.

2003 Egyiptom, Taposiris Magna, kolostor: a legfrissebb értesülések szerint építése ma is folyamatban van.

2004-2005 Budapest, Felső-Krisztinaváros, Római katolikus templom: ez egy első díjas tervezet volt.

2006 Pilisszántó, Boldogasszony kápolna

2006 Makó, Termál és Gyógyfürdő Tanuszoda építése a régi fürdő mellé! 2008-ra lett kész. Ez volt úgymond a közeljövőben létrehozni kívánt Hagymatikum fürdőkomplexum előfutára.  A Mester és egyik tanítványa Csernyus Lőrinc munkája.

2006 Makó, A Kultúra Háza: ez sajnos nem épült meg Makón!

2006 Makó, József Attila Városi Könyvtár és Múzeum: Ezen épületek felújítási terve, ami anyagi okok miatt még nem valósulhatott meg!

2006 Makó, Széchenyi tér rekonstrukciója: a Korona előtti térrekonstrukciót jelenti sétatérrel, szökő és ivó kutakkal, amely teljes egészében 2008-ra készült el.

2006 Makó, a Kossuth Lajos szobor talapzatának és teljes környezetének a felújítása: 2008-ra valósult meg ez is. A Kossuth szobrot egy ideig elvitték a térről, hogy teljes mértékben rekonstruálják azt, majd ezzel párhuzamosan a tér is megújításra került.

2007 Ispánk, Világhy-ház: polgári-családi ház(ak).[1]

2008 Makó, Autóbusz-pályaudvar: 2010-ben készült el. Ezzel kapcsolatban több tervezet is készült, amelyek kezdetben túl drágának bizonyosodtak, majd többszöri átdolgozás után elfogadták.

2009 Makó, a Makói Általános Iskola - Kálvin téri épületének a kibővítése 2010-ben. Szerencsére az ország legjelentősebb iskolafejlesztési munkájából Makó is részesülni tudott, így a Mester és tanítványai (Csernyus Lőrinc) egy félkör alakú, kétszintes, tetőtérrel rendelkező fogadóépület terveztek meg.

2008 Makó, Búza utcai bölcsőde: elkészült 2011-ben. A makói Újváros városrészben található épület. A térség bölcsődei dolgozóinak képzőközpontja is egyben.

2009 Makó, Hagymatikum, Termál és Gyógyfürdő: Makovecz utolsó, legjelentősebb és legnagyobb volumenű munkája, de egyben talán most a város legfontosabb épülete.  Makó ezzel igen nagy tettet hajtott végre, hogy biztosította a Mesternek a munkákat!

2010 Makó, Közhivatalok Háza: elkészült 2011-ben. Ez egy irodaház a belvárosban, Makovecz Imre és irodája, valamint Gerencsér Judit tervei alapján egy régebbi, üresen álló kollégiumépületet újítottak fel és ruháztak fel funkcióval, Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Alföldi Regionális Operatív Program (DAOP) támogatásával.

2011 Makó, Zenepavilon: 2012-ben, a Mester a nagyszerű fürdőkomplexum előtti részre a Marczibányi-térre egy csodálatos teret álmodott meg, hatalmas zöldfelülettel, díszburkolattal és új utcabútorokkal, a gépjárműforgalmat pedig kitiltották a közterületről, és sétálóövezetté alakították át. A fürdővel együtt ez volt a Mester utolsó munkája! A teret a neves építész halála után Makovecz-térre keresztelték! [2]

 

[1] GERLE János: Makovecz

[2] GERLE János: Makovecz Imre műhelye